Posádka

Orgány a funkce ve sdružení


Předseda

Tomáš "Šaman" Bělohlávek

(od 24.7.2013)


Místopředseda

Daniel Dedek


Sekretariát

Kateřina Slušná


Dozorčí orgán

Tomáš "Šaman" Bělohlávek


Vyjednavač

Jakub "Soukromník" Novotný


Kronikář

Daniel Dedek


Správce vozového parku

Jakub "Soukromník" Novotný


Kuchař

Tomáš "Šaman" Bělohlávek

Členská základna - řádní členové

 

Tomáš "Šaman" Bělohlávek

Daniel Dedek

Jakub "Soukromník" Novotný

Káča Slušná

Myšák Hubert
zatím nemá emailovou adresu