Deník sdružení

Úniková hra

Ještě před hlavní akcí sezóny se předseda dědek rozhodl prověřit akceschopnost všech členů sdružení. Přeci jen jsme už poměrně dlouho nepodnikali něco všichni společně a tak bylo třeba zjistit, zda jsme schopni táhnout za jeden provaz i ve vypjatých situacích. Norsko se kvapem blíží a tam každé škobrtnutí může znamenat nenahraditelné ztráty!

Za výše popsaným účelem zvolil předseda velmi vhodně formu dobrodružné hry. Vyzval členy s dostatečným předstihem, nechť se dostaví v určený den a hodinu na stanoviště, kde následně obdrží další pokyny s cílem najít plány ponorky. Přes počáteční nedůvěru některých členů se podařilo sejít na určeném místě ani ne s čtvrthodinovým zpožděním a mohli jsme odstartovat báječné dobrodružství při honbě na ponorku.

Nebudu zde z důvodu ochrany utajených informací vypisovat, jak přesně vypadal celý průběh akce. Zmíním jen, že přes dvě drobná zaváhání a jedno selhání techniky se podařilo celému týmu ve velmi dobrém čase uniknout a při tom splnit všechny úkoly a plány ponorky zachránit. Po výtečné akci pak přišla zasloužená odměna ve formě tataráčku a prasátka.

Díky předsedo, tohle se opravdu vydařilo!

 

Káča

 

Tady jsou všechny  FOTKY.

 

přidáno: Káča 5.6.2016