Deník sdružení

První zakládající schůze RSS

Dne 27. listopadu 2003 se sešli zakládající členové Rybářského sdružení Semtamťuk, aby projednali připomínky ke stanovám sdružení. Místem setkání byla tradiční hospoda Loskuták. Víceméně tradiční byl i čas příchodu jednotlivých členů, kdy se dva ze tří dostavili na čas, zbývající člen tentokrát s pěkným, pouze tříhodinovým zpožděním. Ve 22 hodin byla schůze zahájena dosavadním neoficiálním předsedou Šamanem, který rovnou přistoupil k prvnímu bodu schůze, tedy přednesem připravených stanov. Dále je průběh schůze přiblížen v bodech:

Členu Soukromníkovi chybí ve stanovách detaily: např. rozepsaný život sdružení, podotýká, že tento není jen o rybách, ale že on sám se chce tužit i mimo sezónu - družit se po hospodách ap. Šaman upřesňuje zápis a navrhuje termín "pravidelně chmelit". Soukromník navrhuje kvótu piv na měsíc - argumentuje novou mladou generací, která nic nevydrží a navrhuje zakotvit gró sdružení. "To by pak moh přijít nějakej Vonásek, změní nám většinou stanovy a pak sám prosadí cokoliv. To by nešlo."

Následuje diskuse o daňovém přiznání občanského sdružení a o statutu OS jako ziskové či neziskové organizace. Šaman okamžitě konzultuje problematiku telefonicky s kolegou.

Piva běží.

Usnášíme se na některých praktických úpravách ve financování sdružení - celé to vypustit.

Soukromník argumentuje "kaprama vycpanými kamením" a všetečnou otázkou finančního úřadu, proč podáváme návrh na zápis RSS na začátku prosince, kdy podle něj každý rybář kšeftuje s kaprama. Objednává si další pivo a

snaží se prosadit do stanov povinnost jíst pravidelně rybí tuk.

23:30 - reparace Šamanových hodinek

Objednává se panák na posilněnou a zahajuje se volba předsedy sdružení. Dle Šamanovy volby střižbou na deset vítězných. Průběh je dramatický. Šaman má senzační nástup, je mnou však statečně stíhán a za stavu  3:3 dokonce předstihnut. V tu chvíli ovšem poslední člen, dosud pokulhávající na chvostě peletonu s jediným bodem, zahajuje nevídanou jízdu a se svou sérií sedmi vítězství v řadě se stává hlavním favoritem. Dramaticky se nicméně dotahuji na rozdíl dvou bodů a pak - je vše rozhodnuto. Soukromník se stává předsedou sdružení, viz. tabulka.

 

kolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Dan   1   2     3 4               5 6      
Šmn 1       2 3                         4  
Skr     1           2 3 4 5 6 7 8     9   10

 

Program pokračuje volbou místopředsedy. Zde již nemám konkurenci a ve hře na tři vítězné dosahuji na post se skóre 3:1.

Další orgány a funkce sdružení jsou voleny dohodou a kandidáti se jich ujímají dobrovolně s výsledkem: kronikář - Dan, dozorčí orgán - Šaman.

Dále probíhá volná debata. Je navrhnut další panák a návrh prochází. Kdosi navrhuje zvolit čestného člena (na fotografii druhá zprava), po bližším přezkoumání je návrh pozměněn.

Postupně probíhá přesun k baru. Prochází návrh na panáka. Je moc hodin. Jsme venku a Soukromník distingovaně diskutuje s domorodcem, který mu chce prodat svoje boty. Objímáme se a loučíme. Příště přijdem zas.

 

Tady jsou fotky.

přidáno: Dan 27.11.2003